lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

16.03.2020.

Paziņojums par SIA“WPR2” paredzētās darbības – vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības Raunas pagasta Raunas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas bija plānota 2020. gada 25. martā, Raunas pagasta aktu zālē atcelšanu.

Ņemot vērā Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli un  noteiktos ierobežojumus, kas saistīti ar koronovīrusa izplatības ierobežošanu, SIA“WPR2” ir atcēlusi sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas bija plānota 2020. gada 25. martā, Raunas pagasta aktu zālē (Adrese: Dīķa iela 6, Rauna, LV-4131).

Saskaņā ar sniegto informāciju, SIA“WPR2” plāno organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi pēc pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas. Informācija par sanāksmes norises laiku tiks publicēta vietējā laikrakstā, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja (http://www.vpvb.gov.lv/), Raunas novada, Smiltenes novada, Vecpiebalgas novada, un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnēs. Aicinām sekot līdzi paziņojumiem par plānoto sanāksmes laiku. Ja pulcēšanās ierobežojumu laiks netiks pagarināts, paziņojumu publicēsim īsi pēc ierobežojumu atcelšanas 15. aprīlī. 

Vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecība Raunas novadā (SIA "WPR2")

Ierosinātāja: SIA WPR2, reģistrācijas Nr.: 50203195901, adrese: “Saules krastu muiža”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.03.2020