lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

09.07.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” paredzētajai darbībai - cūku turēšanas vietu skaita palielināšanai cūkkopības kompleksā “Kroņauce” Dobeles novadā, Auru pagastā, Kroņaucē, nekustamajā īpašumā “Pogas 1” (kadastra Nr. 4646 010 0092). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.07.2020

08.07.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „GALLUSMAN” paredzētajai darbībai - vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.07.2020

06.07.2020.

Birojā iesniegts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu “Lielie Kangari”– novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.07.2020

06.07.2020.

Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums SIA “KRONOSPAN Riga” plānotai darbībai – SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.07.2020

06.07.2020.

Birojā iesniegts biokurināmā katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.07.2020

06.07.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Getliņi EKO” paredzētajai darbībai - izmaiņām esošajā darbībā – jaunu apglabāšanas šūnu izveidei cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.07.2020

03.07.2020

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu SIA "SCHWENK Latvija" paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Iecavas novadā un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Lasīt vairāk »»
03.07.2020

03.07.2020

Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA "Saulkalne S" derīgo izrakteņu ieguves platību valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšanai. Lasīt vairāk »»
03.07.2020
Arhīvs