lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.04.2020.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu SIA „Baltic Pork” paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūvei Lauberes pagastā, Ogres novadā un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar 2020. gada 25. marta grozījumiem 4.40. punktā noteiktajam  SIA „Baltic Pork”  paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūves Lauberes pagastā, Ogres novadā

sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 20. līdz 24. aprīlim. Tīmekļa vietnēs www.environment.lv un www.ogresnovads.lv 20. aprīlī līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kur būs pieejama videoprezentācija un e-pasta adrese, uz kuru varēs sūtīt jautājumus. Atbildes uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību tiks sniegtas līdz 24. aprīļa plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.ogresnovads.lv;

2) tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 28. aprīlim.

Paziņojums (pilns teksts) 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.04.2020