lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07.05.2020

Paziņojums par SIA WPR2 paredzētās darbības - vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.


Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.40. punktā noteiktajam SIA „ WPR2” paredzētajai darbībai - Vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecība,

sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 18. līdz 22. maijam. Tīmekļa vietnēs www.environment.lv un www.rauna.lv 18. maijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta vietni, kur būs pieejama videoprezentācija, un e-pasta adrese, uz kuru varēs sūtīt jautājumus.

Līdz 22. maijam saņemtie jautājumi tiks apkopoti un par tiem tiks sniegtas atbildes videoprezentācijas formā. Tīmekļa vietnēs www.environment.lv un www.rauna.lv 25. maijā līdz plkst. 17:00 tiks publicēta saite uz interneta vietni, kur būs pieejama videoprezentācija.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

- Raunas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rauna.lv

- SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020. gada 1. jūnijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.05.2020