lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.05.2020.

Paziņojums par SIA "Rīgas BioEnerģija" paredzētās darbības - biokurināmā katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.40. punktā noteiktajam SIA "Rīgas BioEnerģija" paredzētās darbības - biokurināmā katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā, sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti):

no 18.05.2020. līdz 22.05.2020. Mājaslapās www.vkb.lv un https://www.rdpad.lv/ 18.maijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kurā būs pieejama videoprezentācija. E-pasta adrese, uz kuru līdz 22. maija 18.00 var sūtīt savus jautājumus, bioenergija@vkb.lv. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas līdz 22.maija plkst. 20.00.


Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Rīgas domes pilsētas un attīstības departaments (e-pasts pad@riga.lv, tālrunis +371 67105800, informācija mājaslapas www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020.gada 8.jūnijam: Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

 Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.05.2020