lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14.05.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” paredzētajai darbībai sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšanai - jaunas atkritumu krātuves izveidei Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā, sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi” (zemes vienību daļās ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0688 8001 un 5462 010 0688 8002).

Sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana (jaunas atkritumu krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā (SIA“Jelgavas komunālie pakalpojumi”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.05.2020