lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.05.2020.

Paziņojums par kūdras ieguves kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūves Bebru pagastā, Kokneses novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.40. punktā noteiktajam kūdras ieguves kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūves Bebru pagastā, Kokneses novadā sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti):

Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.koknese.lv un AS „Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sākot ar 2020.gada 26. maija plkst.10:00.Neklātienes apspriešana notiks no 2020.gada 26.maija līdz 1. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz ierosinātāja pārstāvja e-pasta adresi: m.pupils@lvm.lv. Uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem tiks sagatavotas un nosūtītas atbildes, kā arī saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas sanāksmes protokolā.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”; reģistrācijas numurs 40003466281.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: ar iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, ir iespējams iepazīties:

 

  • Kokneses novada pašvaldībā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28694278, kā arī tīmekļa vietnēs:
  • Kokneses novada pašvaldības tīmekļa vietnē koknese.lv;
  • AS „Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv. 

 

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas Kokneses novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kokneses Novada Vēstis” 2020.gada 15.maijā.

Biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.05.2020