lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.05.2020.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) novērtējuma procedūru AS "Latvijas valsts meži" paredzētajai paredzētajai darbībai – ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānam dabas liegumam “Stiklu purvi” Ventspils novada Puzes pagastā un Talsu novada Valdgales pagastā.

Ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns dabas liegumam “Stiklu purvi” (AS "Latvijas valsts meži”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 20.05.2020