lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.06.2020.

Paziņojums par SIA “Saulkalne S” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.40. punktā noteiktajam SIA “Saulkalne S” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšanas - ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 15.jūnija līdz 19.jūnijam.

Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ikskile.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 15. jūnija plkst.10.

Neklātienes apspriešanas sanāksme notiks no 2020. gada 15. līdz 19. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ikšķiles novada pašvaldībā (Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV- 5052) darba laikā [1] un tīmekļa vietnē ikskile.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts: vpvb@vpvb.gov.lvlīdz 2020. gada 25. jūnijam.

Paziņojums (pilns teksts)

[1] Iepazīstoties ar informāciju, lūdzam ievērot noteiktos ārkārtas situācijas drošības pasākumus.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.06.2020