lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.06.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Latvi Dan Agro” paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūvei, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu, Īles pagastā, Auces novadā.

Cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūve, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu, Īles pagastā, Auces novadā ( SIA “Latvi Dan Agro”)

13.06.2020