lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11.06.2020.

Izdots atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanai smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā.

Smilts-grants un smilts atradnes „Atvari” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Ventspils novada Ugāles pagastā (SIA „Allseason-K”)

Ierosinātājs: SIA „Allseason-K” (Reģ. Nr. 50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsiela 24 D, Rīga, LV-1020)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

13.06.2020