lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.06.2020.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra “Meža pētīšanas stacija” paredzētajai darbībai – meža ceļa “5212-5417-6711 23C61” būvniecībai “Meža pētīšanas stacija” Talsu novada Laucienes pagasta valsts mežu 52., 53., 54., 57., 58., 59. kvartālu (kadastra apzīmējums 88700120051) teritorijā.

Meža ceļa “5212-5417-6711 23C61” būvniecība Talsu novadā Laucienes pagastā (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra “Meža pētīšanas stacija”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.06.2020