lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

26.06.2020.

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “LLR-ECOTECH” (reģ. Nr. 42103103201) ierosinātajai darbībai – titāna skaidu žāvēšanai - Brīvības ielā 103 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 17000220081), Liepājā.

Titāna skaidu žāvēšana Liepājā (SIA “LLR-ECOTECH")

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.06.2020