lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.07.2020.

Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums SIA “KRONOSPAN Riga” plānotai darbībai – SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā un uzsākta tā izvērtēšana.

Uzņēmuma darbības modernizācija un paplašināšana (SIA KRONOSPAN Riga” )

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “KRONOSPAN Riga” (reģ. Nr. 40003774690), Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016.

Ziņojuma sagatavotājs: A/S “VentEko” (reģ.Nr. 41203008864).

Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas ielā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.07.2020