lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

06.07.2020.

Birojā iesniegts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu “Lielie Kangari”– novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi pārbūve ceļa posmā 35,7 – 45km Vāverkrogs – Jugla (VAS „Latvijas Valsts ceļi”)

Darbības ierosinātājs ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) (reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050, 67028169, lvceli@lvceli.lv).

Novērtējumu sagatavojusi AS “Ceļuprojekts” (www.celuprojekts.lv) sadarbībā ar SIA “Enviroprojekts” (www.enviro.lv).

Novērtējums ir pieejams internetā www.lvceli.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Paziņojums par autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) - dabas liegumu “Lielie Kangari”– novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.07.2020