lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.07.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA „GALLUSMAN” paredzētajai darbībai - vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā

Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Krustpils novada Krustpils pagastā (SIA „GALLUSMAN”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 08.07.2020