lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

09.07.2020.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” paredzētajai darbībai - cūku turēšanas vietu skaita palielināšanai cūkkopības kompleksā “Kroņauce” Dobeles novadā, Auru pagastā, Kroņaucē, nekustamajā īpašumā “Pogas 1” (kadastra Nr. 4646 010 0092).

Cūku turēšanas vietu skaita palielināšana cūkkopības kompleksā “Kroņauce” (SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.07.2020