lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13.07.2020.

Birojā iesniegta AS "A.C.B." derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” precizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.

Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā atradnē “Aizkraukle - kreisais krasts" 2018. gada iecirknī (AS “A.C.B.”)

 Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.” (reģistrācijas nr.40003095713),  juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782, e-pasts: acb@acb.lv  

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693).

Paziņojums par derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.07.2020