lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14.07.2020.

Paziņojums par SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” cūku turēšanas vietu skaita palielināšanas cūkkopības kompleksā “Kroņauce” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants) Cūku turēšanas vietu skaita palielināšanas cūkkopības kompleksā “Kroņauce” sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti). 

Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 27. līdz 31. jūlijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē videseksperti.lv.  Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs dobele.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 27. jūliju plkst.10.00

Tiešsaistes videokonference notiks 30. jūlijā plkst. 16.00-18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. jūlijā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 

  • Dobeles novada pašvaldībā (Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) darba laikā un tīmekļa vietnē dobele.lv;
  •  SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv (skatīt šeit).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts: vpvb@vpvb.gov.lvlīdz 2020. gada 4. augustam.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.07.2020