lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

21.03.2011.

Paziņojums par Elektropārvades tīklu savienojuma “Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

• 11. aprīlī plkst. 18.00 Rīgā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46 ;

• 12. aprīlī plkst. 17:30 Mārupes novadā, Skultē, Skultes ielā 25, Skultes sākumskolas zālē;
• 13. aprīlī plkst. 14.30 Jelgavas novadā, Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 15, Kalnciema Kultūras namā;
• 13. aprīlī plkst. 18.00 Tukuma novadā, Tukumā, Talsu ielā 4, novada domes Vitrāžu zālē ;
• 14.aprīlī plkst. 17.30 Babītes novadā, Babītes pagastā, Piņķos, Centra ielā 4, novada pašvaldības telpās; 
• 18. aprīlī plkst. 17.00 Engures novadā, Smārdes pagastā, Smārdē, „Pagastmājā”;  
• 19. aprīlī plkst. 18.00 Dobeles novadā, Jaunbērzes pagastā, Jaunbērzē, Ceriņu ielā 2, kultūras nama zālē.

Informācija: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

• AS „Latvenergo” interneta mājaslapā www.latvenergo.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapa www.vpvb.gov.lv; 

• attiecīgajās pašvaldībās un pagastu administrācijās. 

Priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045; kontakttālrunis 67321173 līdz 19.04.2011

Paziņojums (pilns teksts) 

 

21.03.2011