lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

04.03.2021.

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Krustpils novada Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

 

Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Krustpils novada Krustpils pagastā sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 5. marta līdz  2021. gada 5. aprīlim.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam  (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 15. martu), kuras laikā ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi:  gc@geoconsultants.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2021. gada 17. martā plkst. 16:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv šī gada 15. martā).

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti no 2021. gada 4. marta tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv, www.jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv (sadaļā Vides izpēte/Paziņojumi (IVN)).

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “GALLUSMAN”, reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv).

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.03.2021