lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

08.03.2021.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA "Sabiedrība Mārupe"paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā (SIA “Sabiedrība Mārupe”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.03.2021