lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

12.03.2021.

Izdots atzinums parpar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšanu Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Derīgo izrakteņu ieguves platību valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana (SIA "Saulkalne S")

Ierosinātājs: SIA “Saulkalne S”, reģ. Nr. 50003256461.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.03.2021