lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.03.2021.

Paziņojums par  SIA "Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības - dīķu ierīkošanas un derīgo izrakteņu ieguves nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

SIA "Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības -  Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs marupe.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 29. marta plkst. 10.00.

Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 6. aprīlim (darba dienās), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

Tiešsaistes videokonference notiks 31. martā plkst. 18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. martā.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 8. aprīlim.


Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

· Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads,
LV-2167) darba laikā un tīmekļa vietnē marupe.lv;

· SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.03.2021