lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

31.03.2021.

SIA “Siguldas Būvmeistars” Izdota programma ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē “Tūrkalne”.

Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē“Tūrkalne” (AS “Siguldas Būvmeistars”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.04.2021