lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

04.11.2014.

Birojā iesniegts Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija

IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

06.11.2014