lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

05.06.2015.

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Limbažu ceļi" paredzētajai darbībai - smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” Pārgaujas novadā, Straupes pagastā.

Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” (SIA “Limbažu ceļi”)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.06.2015