lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

19.06.2015.

Paziņojums par naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere Rīgā, Flotes ielā 13 un dzelzceļa attīstības atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere un dzelzceļa attīstība (SIA KU “Baltic Oil Terminal”) atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks 

2015.gada 1.jūlijā plkst. 18:00, Latvijas Jūras akadēmijā, Flotes ielā 12 k-8, Rīgā. Informāciju par paredzēto darbību var iegūt :

Informāciju par paredzēto darbību var iegūt:

  • SIA KU „Baltic Oil Terminal” mājas lapā www.balticoilterminal.lv,
  • Rīgas domē, Rātslaukuma 1, Rīgā, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:15 līdz 16:00,
  • Bolderājas bibliotēkā, Gaigalas ielā 3, Rīgā, darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00, sestdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00
  • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. (Paziņojums publicēts 2015.gada 19.jūnijā laikraksta „DIENA” (Nr.116(7112)) numurā)

Paziņojums (pilns teksts)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2015