lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Meklēšanas rezultāti

1. 21.08.2017.

... atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu plānotai smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā.

2. 21.07.2017.

07.2017. Birojā iesniegts smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

3. Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā ...

4. 11.11.2016.

11.2016. Birojā iesniegts smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

5. Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma ...

6. 16.09.2016.

... paziņojums par SIA "Limbažu ceļi" paredzētās darbības - smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

7. Paziņojums par SIA "Limbažu ceļi" paredzētās darbības - smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA "Limbažu ceļi" paredzētās darbības - smilts - grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Pārgaujas novada Straupes pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Publicēts laikraksta "Druva" 2016.

8. 10.09.2015.

... uz vidi novērtējumam smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai Pārgaujas novada Straupes pagastā nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi”.

9. 06.08.2015.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves platības paplašināšanas Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

10. Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves platības paplašināšanas Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves platības paplašināšanas Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Publicēts 2015.

11. 05.06.2015.

... procedūra SIA “Limbažu ceļi" paredzētajai darbībai - smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” Pārgaujas novadā, Straupes pagastā.

12. Paziņojums par Ogres novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

13. VARAM 2011.gada 7.jūnijā notika seminārs par Eiropas Savienības Ekomarķējumu