lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Objektu saraksts


Objektu drošības pārskati un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas pieejamas pie to atbildīgajām personām. Tabulās norādīti atbildīgo personu tālruņu numuri vai to atbildīgo darbinieku tālruņu numuri, pie kuriem var iepazīties ar objektu rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentāciju.

Objekti, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" 15. punkta prasībām jāizstrādā Rūpniecisko avāriju novēršanas programma.

Objekti, kuriem saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" 16. punkta prasībām jāizstrādā DROŠĪBAS PĀRSKATS un Civilās aizsardzības plāns.

Objektu saraksti izveidoti saskaņā ar objektu atbildīgo personu un Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju.