lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Objektu saraksts

Objektu drošības pārskati un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas pieejamas pie to atbildīgajām personām. Tabulās norādīti atbildīgo personu tālruņu numuri vai to atbildīgo darbinieku tālruņu numuri, pie kuriem var iepazīties ar objektu rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentāciju.

Objekti, kuriem saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" 15. punkta prasībām jāizstrādā Rūpniecisko avāriju novēršanas programma

Objektu saraksts izveidots saskaņā ar objektu atbildīgo personu un
Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju

Objekta nosaukums un atrašanās vieta

Bīstamās vielas

Kontakti

SIA "AGA",Gāzu balonu uzpildes stacija, Putnu iela 2, Zaķumuiža, Ropažu novads

skābeklis, propāns un citas bīstamas vielas

 Zaķumuižā: 67023945, 67023900, 29482462; e-pasts: arvids.grunduls@lv.aga.com     Katrīnas ielā (Rīga): 67023900, 67023909, 29279349; e-pasts: janis.ziemelis@lv.aga.com

SIA “AGA”,
Valmieras Gaisa sadales rūpnīca,
Cempu iela 9, Valmiera

skābeklis

Valmierā:Cempu ielā 9, tālr.: 64250268, 26681891;  Rīgā: Katrīnas ielā 5,  tālr.: 67023900, 67023909, 29279349; e-pasts: aga@lv.aga.lv

SIA “AGA”, Propāna dzelzceļa terminālis, Lapotnes,  Skultes pagasts, Limbažu novads 

propāns Skultē: tālr.: 67023945, 29482462; Rīgā: Katrīnas ielā 5,  tālr.: 67023900, 67023909, 29279349; e-pasts: aga@lv.aga.lv

AS “BALTIC COAL TERMINAL”,
Gāzes apgādes saimniecība,
Dzintaru iela 39B, Ventspils

propāns - butāns

63634000                               

  e-pasts: info@balticcoal.co

SIA "CCT", naftas bāze, Daugavpils, Spaļu 12 naftas produkti tālr.: 26871646, pie uzņēmuma ražošanas direktors

SIA “VANGAŽU NAFTA",
"Meža miers", Inčukalna novads

naftas produkti

Naftas bāzē: 67704214, 29206304;         Pie ugunsdrošības speciālista: 26547401

SIA “DANFORT”,
Jelgavas naftas bāze,
Aviācijas iela 10, Jelgava

naftas produkti

Pie apsarga: 29484714

SIA “RDZ Energy”,
naftas bāze,
Jūrkalnes iela 10, Jūrmala

naftas produkti

29211610

SIA “EAST-WEST TRANSIT”,
Cēsu naftas bāze,
Birzes iela 2, Cēsis

naftas produkti

64122184

SIA “EAST-WEST TRANSIT”,
Rēzeknes naftas bāze,
Komunālā iela 6, Rēzekne

naftas produkti

Iepriekš jāpiesakās pie uzņēmuma apsardzes vai kāda no vadošajiem darbiniekiem, kurš atrodas uz vietas.

SIA "EcoLead"  nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca, Jelgavas ielā 27, Kalnciemā, Jelgavas novadā

videi un veselībai bistamas vielas, skābeklis

rūpniecisko avāriju novēršanas programma vēl nav izstrādāta

LSEZ SIA “GLEN OIL”,
naftas produktu terminālis,
Pulvera iela 7, Liepāja

naftas produkti

Terminālī Liepājā: 20222145

SIA “Kurzemes degviela”,
"Torņi", Saldus novads

naftas produkti

Pie valdes locekļa: 63821043;      e-pasts: kurzemesdegviela@inbox.lv

AS “Latvenergo”,
RĪGAS TEC-1,
Viskaļu iela 16, Rīga

naftas produkti


Pie vadītāja: 67723351, 29103253;                                  pie ekspluatācijas dienesta vadītāja: 67723367, 29497285

AS “Latvenergo”,
RĪGAS TEC-2,
Granīta iela 31, Acone, Salaspils novads

naftas produkti

 67728822, info@latvenergo.lv

SIA “LATVIJAS ĶĪMIJA”,
Ķīmisko produktu vairumtirdzniecības bāze,
Cesvaines 13, Rīga

viegli uzliesmojošas, toksiskas un videi bīstamas ķīmiskas vielas un maisījumi
Pie atbildīgās personas: mobilais tālrunis: 29469538, fakss: 67139156; elektroniskā pasta adrese: chemical@neonet.lv

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”,
Lokomotīvju remonta centra Daugavpils ražotne,
2.Preču iela 30, Daugavpils

naftas produkti un citas viegli uzliesmojošas ķīmiskās vielas un maisījumi

65487211, 29532533

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”,
Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa objekti,
Krustpils iela 24, Rīga

naftas produkti

67238809

SIA “Linas Agro” Graudu centrs

“Jaunsalieši”, Jēkabpils, LV-5202

amonija nitrāts, sašķidrinātā naftas gāze (MK 131 1.piel. 2.tab. nosauktās vielas) 

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma tiek vērtēta

22000182; p.kuras@linasagro.lv 

SIA "N2 GLOBAL MANUFACTURING",

Kapsēdes iela 4, Liepāja

nātrija azīds

Jauns objekts, kurā sākotnējais nātrija azīda daudzums plānots mazāks nekā MK noteikumos Nr.131 norādītais zemākais kvalificējošais daudzums, bet to plānots palielināt līdz 50 tonnām.

Tālrunis: 371 29212794 valerijs.terentjevs@n2global.net  358 406892799 martti.kohtanen@n2global.net

SIA "RIXJET RIGA" (bijušais -SIA "NAFTAS TRANZĪTA AĢENTS"),  Mazā Gramzdas iela 9, Lidosta "Rīga", Mārupes novads

naftas produkti

 67353323

SIA "Nordeka Oil", Dzirciema iela 121, Rīga

naftas produkti

67500306, 29487603, nordekaoil@gmail.com

SIA “NPK Expert”,
Grīzupes iela 8, Liepāja

amonija salpetris

Siguldā, Liepājā: 66340340

SIA “OKTĀNS”,
naftas bāze,
Uzvaras iela 52, Dobele

naftas produkti

Dobelē: 67238809

AS “Olainfarm”,
Rūpnīcu iela 5, Olaine

viegli uzliesmojošas, toksiskas un videi bīstamas ķīmiskas vielas

67013728

SIA “Latvijas nacionālā nekustāmo īpašumu aģentūra”,
Daugavpils naftas bāze,
Jelgavas iela 2a, Daugavpils

naftas produkti

65407622

SIA “OVI”,                                    Tvaika iela 35, Rīga

naftas produkti

67354828

SIA “Prodimpekss Loģistikas Grupa” ,

Buļļu ielā 47A, Rīga

toksiska viela ("H2" sadaļa MK131 1.piel.1.tab. )

67063922

plg@plg.lv


SIA “ADR TURBO”,
sašķidrinātas naftas gāzes bāze,
Aplokciema iela 3, Rīga

propāns – butāns


SIA "Scandagra Latvia", Lietuvas iela 30, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads


amonija nitrātu saturoši mēslošanas līdzekļi
uzsākta rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vērtēšana; atbildīgā persona: tālruņa numurs 20267765, elektroniskā pasta adrese: andra.beroza@scandagra.lv

SIA “SPRĀDZIENS”,
Daugavas iela 8, Saurieši, Stopiņu novads

sprāgstvielas

67506271

SIA “TENACHEM”,

Spodrības iela 3, Dobele

toluola diizocianāts un citas toksiskas, videi bīstamas un viegli uzliesmojošas ķīmiskās vielas un maisījumi

63707131

SIA “TĪNE”,
Valkas naftas bāze,
Tālavas iela 35a, Valka

naftas produkti

26417085

AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”,

Cempu iela 13, Valmiera

propāns, skābeklis un citas uzliesmojošas vielas

glassfibre@valmiera-glass.com

64202216

SIA V. Biļuka komercfirma “EVIJA”,
Upmalas iela 12/16, Liepāja

naftas produkti

Pie atbildīgās personas: 29233041, 63404992;                e-pasts: vvidmants@inbox.lv

SIA “VK Terminal Services”,
Dzintaru iela 66, Ventspils

naftas produkti un citas viegli uzliesmojošas ķīmiskas vielas

63660522,                                        e-pasts: office@ventamonjaks.lv

SIA "VLD GROUP",

Birztalu 66, Rīga

mazuts un citi naftas produkti

AS “VIRŠI-A”,
degvielas noliktava “Avoti”,
Druvas 8, Aizkraukles novads

naftas produkti

Pieteikšanās pie apsardzes vai kāda no vadošajiem darbiniekiem, kas atrodas uz vietas

SIA “VL Bunkerings”,
Tvaika iela 68, Rīga

naftas produkti

22839128

SIA “EAST-WEST TRANSIT”,
naftas bāze,
Mūrmuižas iela 15a, Valmiera

naftas produkti

Valmierā: 64221120,                  Rīgā: 67421139, 29487603

SIA “WOODISON TERMINAL”,
naftas produktu terminālis,
Tvaika iela 39, Rīga

naftas produkti

67353366, 67317520

Objekti, kuriem saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" 16. punkta prasībām jāizstrādā DROŠĪBAS PĀRSKATS un civilās aizsardzības plāns

Objektu saraksts izveidots saskaņā ar objektu atbildīgo personu un
Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu sniegto informāciju

Objekta nosaukums un atrašanās vieta

Bīstamās vielas

Kontakti

SIA "Baltic Agro",  Akmeņu ceļš 1 , Cenu pagasts, Ozolnieku novads

amonija nitrātu saturoši mēslošanas līdzekļi

Pie vadītāja: 29214182                         Uz vietas: 29173370

AS “B.L.B. Baltijas Termināls”,
naftas – ķīmijas terminālis,
Ezera iela 22, Rīga

naftas produkti

tālr.: 67345830,

e-pasts: info@blb.lv

SIA "Cargo Concept", Birztalu iela 4A, Rīga
toksiskas un oksidējošas vielas

tālruņa numurs +371 26514699

elektroniskā pasta adrese andron@carcon.lv

LSEZ SIA “DG TERMINĀLS”,
Pulvera iela 4, Liepāja

naftas produkti

63424604;  e-pasts: maya@dgterminals.lv
LSEZ SIA "GI Termināls", Ziemeļu iela 19 c, Liepāja naftas produkti un citas līdzīgas bīstamās vielas Objektā pie tehniskā direktora: 29332289

SIA “INTERGAZ”,
sašķidrinātās gāzes termināls,
Vaļņu iela 30, Daugavpils

propāns – butāns

Objektā: 65426032

SIA “JAUNZELTIŅI”,

Birztalu iela 9, Rīga

kālija nitrāts (MK131 1.piel. 2.tab. nosaukta viela), oksidējošas cietvielas  - MK131 1.piel. 1.tab. sadaļa "P8"

29218189; arturs@jaunzeltini.lv

 drošības pārskata vērtēšana tiek veikta

KS “LATRAPS”, Elejas graudu pirmapstrādes komplekss, Lietuvas iela 16a, Eleja, Jelgavas novads

amonija nitrāta minerālmēsli 63025898

SIA “LatRosTrans”,
LRDS “Ilūkste”,

Pašulienes ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

naftas produkti

Caurlaides dežūrtelpā vai administrācijas telpās: 65401325

SIA “Circle K Latvia”,
Rīgas terminālis,
Laivinieku iela 7, Rīga

naftas produkti

67088192, 26594525

AS “LATVIJAS FINIERIS”,
rūpnīca “Lignums”,
Finiera iela 6, Rīga

viegli uzliesmojošas, toksiskas un videi bīstamas ķīmiskas vielas un maisījumi

67067112

AS “Conexus Baltic Grid”,
ekspluatācijas iecirknis “Inčukalna pazemes gāzes krātuve”,
Ragana, Krimuldas novads

metāns (dabas gāze)

Objekta galvenajā caurlaidē pie apsarga

AS “Latvijas Gāze” interneta mājas lapā

SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”,
Kurzemes reģionālā pārvalde,
Kustes dambis 33, Ventspils

propāns – butāns

 63664143, 29131272;     e-pasts: ventspils@lpg.lv

SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”
Latgales reģiona pārvalde,
Jelgavas iela 2, Daugavpils

propāns – butāns

5431364, 29219510;              e-pasts: vasilonoks@lpg.lv

SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”,
Rīgas eksporta gāzes uzpildes stacija,
Zilā iela 20, Rīga

propāns – butāns

Stacijas apsardzes telpā Nr. 1: 67462625

SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”,
Valmieras gāzes uzpildes stacija,
Cempu iela 12, Valmiera

propāns – butāns

Pie apsardzes: 64231415

SIA “Pirmas”,
Olaines naftas bāze,
Jelgavas šosejas 16. km, Olaines novads

naftas produkti, propāns – butāns

SIA "PARS TERMINĀLS" , Tvaika iela 7a un 9, Rīga

naftas produkti

67162439

SIA “NAFTIMPEKS”,
Laivinieku iela 11, Rīga

naftas produkti

Apmeklējot personīgi vai zvanot uz : 67353323

SIA “NESTE LATVIJA”,
Rīgas terminālis,
Laivinieku iela 5, Rīga

naftas produkti un metanols

Terminālī: 673537, 67353776; 

Olaines ķīmiskā rūpnīca SIA “BIOLARS”,
Rūpnīcu iela 3, Olaine

hlors, acetonciānhidrīns un citas videi bīstamas, toksiskas un viegli uzliesmojošas vielas un maisījumi

Pie apsarga: 27964395

AS “Saldus naftas bāze”,
“Torņi”, Saldus novads

naftas produkti un metanols

63821043 kurzemesdegviela@inbox.lv

SIA "Riga fertilizer terminal"
Minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas komplekss
, Kundziņsalas 8.līnija 5, Rīga

minerālmēsli, tai skaitā, amonija nitrāta minerālmēsli 

67329816

SIA "TRANSIT TERMINĀLS", naftas produktu terminālis, Jaunā ostmala 33/35, Liepāja

naftas produkti

25919919

SIA “VARS”,
Dzintaru iela 66H, Ventspils

akrilnitrils

63663003

SIA “Ventall Termināls”,
Dzintaru iela 66, Ventspils

naftas produkti un citas viegli uzliesmojošas ķīmiskas vielas

63660995,                                        e-pasts: office@vent-all.lv

SIA “VENTAMONJAKS”,
Dzintaru iela 66, Ventspils

amonjaks, butāns

63660902, epasts:office@ventamonjaks.lv

AS “Ventbunkers”,
Dzintaru iela 90, Ventspils

naftas produkti

63602683

SIA ““Ventspils nafta” termināls”,
Talsu iela 75, Ventspils

naftas produkti

63666334

SIA „VOLLERS-RĪGA”, Vielu un materiālu noliktava „Lindes”, Salaspils novads


oksidējošas cietvielas 


67956605 


Objektu drošības pārskati un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas pieejamas pie to atbildīgajām personām. Tabulās norādīti atbildīgo personu tālruņu numuri vai to atbildīgo darbinieku tālruņu numuri, pie kuriem var iepazīties ar objektu rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentāciju.