lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Labākie vides pārvaldības paņēmieni

(Best Environmental management practise (BEMP)

Izstrādātie nozares labas vides pārvaldības prakses atsauces dokumenti pa sektoriem, kas jāņem vērā izstrādājot vides pārvaldības sistēmu (skatīt sadaļu EMAS procedūra) – katrā sektorā ietverti labas vides pārvaldības prakses piemēri, vides veiktspējas rādītāji un izcilības kritēriji:

    1. Mazumtirdzniecība
    2. Tūrisms 

  Labas vides pārvaldības prakses piemēru veidi, kā tūrisma nozares profesionāļiem veicināt labu vides pārvaldību (video angļu valodā)

3. Pārtikas un dzērienu ražošana 4. Lauksaimniecība

Akceptētie labas vides pārvaldības prakses nozares dokumenti, kas pašlaik atrodas pilnveides stadijā (dokumenti pieejami angļu valodā):

1. Būvniecība 2. Valsts pārvalde 3. Automašīnu ražošana 4. Atkritumu apsaimniekošana

Pirmās iestrādnes labas vides pārvaldības prakses nozares dokumenti, kas vēl nav akceptēti (dokumenti pieejami angļu valodā):

1. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražošana  2. Metāla izstrādājumu ražošana 3. Telekomunikācijas