lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Materiāli

Vadlīnijas:
Ieteikumi par verifikāciju, vides deklarācijas apstiprināšanu un audita biežumu
Ieteikumi, kā noteikt vides aspektus un novērtēt to būtiskumu
Ieteikumi par darbinieku līdzdalību vides pārvaldības un audita sistēmā
Ieteikumi par vides pārvaldības un audita sistēmas vides deklarāciju
Ieteikumi, kā izvēlēties un izmantot indikatorus, lai novērtētu veikumu vides jomā
Ieteikumi, kā izmantot vides pārvaldības un audita sistēmas logotipu
Organizācijas, kuras var rģistrēt vides pārvaldības un audita sistēmā
EMAS vadlīnijas mazajiem uzņēmumiem (latviešu valodā)

Rokasgrāmatas:
EMAS lietotāja rokasgrāmata
Vides vadība teritorijas plānošanā
EMAS pašvaldībām
EMAS ieviešanas rokasgrāmata pašvaldībām

Informatīvi izdevumi:
EMAS un zaļais iepirkums
Energoefektivitāte
EMAS izglītības sektorā
EMAS organizācijās ar 15 un mazāk darbiniekiem
EMAS mazos un vidējos uzņēmumos
Fokuss uz EMAS veselības aizsardzības organizācijās

Bukleti, Prezentācijas:
EMAS buklets
EMAS un zaļais iepirkums