lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobrī noteikumu Nr.983  "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā"

22.punktu:

Ja smago metālu saturs kādā no divpadsmit secīgiem ikmēneša mērījumiem pārsniedz 200 miljondaļas (ppm no svara), tas ir, 200 miligramus kilogramā iepakojuma vai tā materiālu, vai komponentu, ražotājs par to divu nedēļu laikā rakstiski paziņo Vides pārraudzības valsts birojam. Paziņojumā norāda:

22.1. smago metālu saturu;

22.2. izmantoto mērījumu metožu aprakstu;

22.3. smago metālu satura normas pārsniegšanas iespējamos iemeslus;

22.4. pasākumus, kas veikti, lai mazinātu smago metālu saturu (detalizēts apraksts).

 26.punktu un 27.punktu:

Ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums katru gadu līdz 1.maijam paziņot Vides pārraudzības valsts birojam par iepriekšējā gadā tirgū laistajām un no tirgus izņemtajām plastmasas kastēm vai paletēm ar paaugstinātu smago metālu koncentrācijas līmeni, kas atbilst šo noteikumu 23.punktā minētajiem nosacījumiem (turpmāk – paziņojums). Paziņojumā ietvertās informācijas apliecinošos dokumentus iesniedzējs saglabā vismaz četrus gadus.

 27. Paziņojumā norāda:

27.1. iepriekšējā gadā pirmo reizi tirgū laisto un no tirgus izņemto palešu un kastu skaitu;

27.2. smago metālu saturu paletēs un kastēs;

27.3. jauno palešu un kastu ražošanā izmantoto palešu un kastu skaitu ar paaugstinātu smago metālu koncentrācijas līmeni;

27.4. pasākumus, kas veikti, lai mazinātu smago metālu saturu;

27.5. ar Valsts vides dienestu saskaņotā kārtībā iznīcināto atpakaļ pieņemto palešu un kastu skaitu, kurās konstatēts paaugstināts smago metālu koncentrācijas līmenis.