lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguves un dolomīta šķembu un maisījumu ražošanas dolomīta un smilts atradnē „Granāti” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts Ikšķiles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ikšķiles vēstis" 2018.gada 12.oktobra numurā Nr. 10 (294) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.10.2018
Arhīvs