lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Rīgas BioEnerģija” katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikraksta "Diena" 2019.gada 23.augusta numurā Nr. 163 (8159) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.08.2019

Paziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums publicēts Jaunjelgavas novada domes informatīvā izdevumā “Jaunjelgavas novada vēstis” Nr.8 (117) 2019.gada 19.augustā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.08.2019

Paziņojums par ziņojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu ietekmes uz vidi novērtējumam olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novada Madlienas pagastā.

Paziņojums tiks publicēts laikrakstā "Ogres Vēstis Visiem" 2019.gada 9.augustā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2019
Arhīvs