lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums publicēts Jaunjelgavas novada domes informatīvā izdevumā “Jaunjelgavas novada vēstis” Nr.8 (117) 2019.gada 19.augustā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 21.08.2019

Paziņojums par ziņojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu ietekmes uz vidi novērtējumam olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novada Madlienas pagastā.

Paziņojums tiks publicēts laikrakstā "Ogres Vēstis Visiem" 2019.gada 9.augustā Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2019

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem”, 2019. gada 23. jūlija numurā Nr. 54 (945) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.07.2019

Paziņojums par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par sanāksmi publicēts laikrakstos: “Krimuldas novada vēstis” 2019.gada 17.jūnija numurā; “Rīgas Apriņķa Avīze” 2019.gada 18.jūnija numurā; “Sējas Novada Ziņas” 2019.gada 20.jūnija numurā; “Auseklis” 2019.gada 21.jūnija numurā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2019

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecības Jelgavas novada Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts 2019. gada 18. jūnija laikrakstā “Jelgavas novada ziņas” Nr.10 (164). Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2019

Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostacija ,,Domenieki” būvniecības Jekabpils un Aknīstes novados ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2019. gada 6. jūnijā laikrakstā “BRĪVĀ DAUGAVA”, 2019. gada 12. jūnijā laikrakstā „ĻAUDIS UN DARBI” UN 2019. gada 14.jūnijā laikrakstā „AKNĪSTES NOVADA VĒSTIS”. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2019
Arhīvs