lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes "Cēre" iecirknī "Ausekļi" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts pašvaldības informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” 2020. gada 5. oktobra izdevumā Nr. 10 (186). Lasīt vairāk »»
06.10.2020

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveides Krustpils novada Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums publicēts Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks” 2020. gada 6. augusta numurā un laikrakstā “Brīvā Daugava” 2020.gada 7. augusta numurā. Lasīt vairāk »»
07.08.2020
Arhīvs