lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „EURO SKANDI AUTO” derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguves Kandavas novadā Cēres pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2018.gada 5.augustā laikraksta "Kandavas novada Vēstnesis" numurā Nr.8 (160) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2018

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA „ERKA” smilts-grants, smilts ieguvei atradnē "Renda-1989.g." Kuldīgas novadā.

Publicēts 2018. gada 16.jūlijā laikraksta „Kurzemnieks” izdevumā Nr. 79 Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.07.2018
Arhīvs