lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts Pļaviņu novada pašvaldības izdevumā “Pļaviņu novada ziņas” 2020.gada 9.janvārī Nr.1 Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.01.2020

Paziņojums par SIA "LAMAT VZ" smilts un kūdras ieguves atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2020.gada 3.janvārī laikraksta "Rīgas apriņķa avīze" numurā Nr.1 (9017) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.01.2020

Paziņojums par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu “Urgasgali” (kadastra Nr. 66760110013), “Līcīši” (kadastra Nr. 66760160122), “Kalnennes-2” (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), “Pelči” (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), “Līči” (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par AS "Skulte LNG Terminal" paredzēti darbību. Publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 29.novembra numurā Nr.241 Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.11.2019

Paziņojums Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu “Urgasgali” (kadastra Nr. 66760110013), “Līcīši” (kadastra Nr. 66760160122), “Kalnennes-2” (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128),

“Pelči” (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), “Līči” (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par AS "Skulte LNG Terminal" sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 11.novembra numurā Nr.22 Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 13.11.2019

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai-smilts – grants ieguvei atradnē „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts laikraksta "Aizputes Avīze" 2019.gada 4.novembra izdevumā Nr.114. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 05.11.2019

Paziņojums par plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2019.gada 1.novembra izdevumā Nr.83 (9003) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 01.11.2019
Arhīvs