lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums Raunas novada laikraksta "Raunas novada vēstis" tīmekļvienē pulblicēts 2020.gada 6.martā (laikrakstā Nr. 123) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.03.2020

Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts Pļaviņu novada pašvaldības izdevumā “Pļaviņu novada ziņas” 2020.gada 9.janvārī Nr.1 Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 10.01.2020
Arhīvs