lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveides Krustpils novada Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums publicēts Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks” 2020. gada 6. augusta numurā un laikrakstā “Brīvā Daugava” 2020.gada 7. augusta numurā. Lasīt vairāk »»
07.08.2020

Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts Pļaviņu novada pašvaldības izdevumā “Pļaviņu novada ziņas” 2020.gada 6.augustā Nr.8 (132) Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.08.2020

Paziņojums par cūku turēšanas vietu skaita palielināšanas cūkkopības kompleksā “Kroņauce” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā “Dobeles Novada Ziņas” 2020. gada 14. jūlija izdevumā. Lasīt vairāk »»
Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.07.2020
Arhīvs