lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums tiks publicēts Aknīstes novada Domes laikrakstā "Aknīstes novada vēstis" 2015.gada 10. septembrī (Septembra izdevums, Nr.9).

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs”  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs teritorijā.

Paredzētās darbības vieta: Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, nekustamais īpašums „Lielais Aknīstes purvs”.

Ierosinātājs: SIA „NORDTORF” reģ., Nr. 40003308988.

Informācija par procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieņemts 2014. gada 13. jūnijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-317a, Rīga, LV-1005, tālr.27507017.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 21. septembrī plkst. 17:00 Aknīstes novada Domē, Domes sēžu telpā (Skolas iela 7, Aknīste).

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

Aknīstes novada Domes 1.stāvā informācijas stendā darba dienās (pirmdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-16.30); www.aknīste.lv un www.videseksperti.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2015. gada 10.oktobrim:

SIA „Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-317a, Rīga, LV-1005; tālrunis 27507017; elektroniskā adrese: kristine@videseksperti.lv; interneta mājas lapas adrese: www.videseksperti.lv);

Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045; tālrunis: 67321173, fakss: 67321049; elektroniskā adrese vpvb@vpvb.gov.lv; interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 04.09.2015