lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā ziņojuma iesniegšanu Birojā.

...

Paredzēto darbību plānots īstenot paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu.

Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055.

Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2013.gada 12.jūlijā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020. gadam precizētais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 2015.gada 25.sepetembrī.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV-1010 Rīga.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties Lidostas „Rīga” mājas lapā sadaļā „Ziņas”: www.riga-airport.com/lv/main/zinas/ivn

Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.09.2015