lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2016.gada 18.martā laikrakstā „Latgales Laiks” Nr. 22 (2652)

Paziņojums par SIA KU „Omega Holding” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

SIA KU „Omega Holding” (reģistrācijas Nr. 51503025901) juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga, LV-1045 paziņo, ka ir iecerējusi veikt sašķidrinātās gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecību SIA KU „Omega Holding” esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī, zemes vienībā ar kadastra numuru 0500 020 0501.

2015.gada 28.augustā Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr. 217 piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA KU „Omega Holding” ierosinātajai darbībai. 2016.gada martā SIA „Vidrūpe” sagatavoja ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecībai esošās naftas bāzes teritorijā”.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 30.martā plkst. 16.30 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

Ar ziņojumu var iepazīties:

  • Daugavpils pilsētas domes informatīvajā dienestā, Kr. Valdemara iela 1, Daugavpils darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
  • Daugavpils pilsētas domes mājas lapā: http://www.daugavpils.lv
  • SIA „Vidrūpe” mājas lapā: http://www.vidrupe.lv

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt SIA KU „Omega Holding” Daugavpils naftas bāzē (Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV-5404, tālrunis - 65407622, fakss – 65407620, e-pasts – office@daug.fuels.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis – 67321173, fakss – 67321049, e-pasts – vpvb@vpvb.gov.lv; mājas lapas adrese: http://www.vpvb.gov.lv) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latgales Laiks”.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.03.2016