lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

...

Paziņojums par SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētas darbības sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecības esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: sašķidrinātās gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecība esošās naftas bāzes teritorijā Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV-5404 zemes vienībā ar kadastra numuru 0500 020 0501.

Ierosinātājs: SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” (reģistrācijas Nr. 51503025901) juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14 – 105, Rīga, LV-1045, tālr. 65407612, e-pasts: office@daug.fuels.lv

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums: 2015.gada 28.augustā lēmums Nr. 217.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums, aktualizācijas datums, iesniegšanas datums birojā: ietekmes uz vidi novērtējums sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecībai esošās naftas bāzes teritorijā aktualizēts 2016.gada 12.maijā un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2016.gada 13.maijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vidrūpe” reģ. Nr. 50103179671, Ķiršu iela 7-32, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: SIA „Vidrūpe” mājas lapā: http://www.vidrupe.lv sadaļā „Jaunumi”

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.05.2016