lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

...

Paziņojums

par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Paredzētās darbības nosaukums:

Koksnes granulu ražotnes izveide

Ierosinātājs:

SIA “Baltic Pellets Energy”

(reģistrācijas numurs: 41503068557)

Juridiskā adrese:

18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV-5413

Tālrunis:

65433428

e-pasts:

info@balticpelletsenergy.com

Darbības norises vieta:

Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605), Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums:

2015.gada 23.martā (lēmums Nr.68.)

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Ziņojuma sagatavošanas datums:

2017. gada 16. janvāris

Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā:

2017. gada 16. janvāris

SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī, Dunduru ielā 5D, Dunduru iela 5B, Dunduru ielā 5H ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (birojs adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050).


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 18.01.2017