lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA "HIDROLATS ČL" čuguna izstrādājumu ražošanas apjoma palielināšanas Liepājā, Brīvības ielā 103 sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2018. gada 1. augustā laikrakstā “Kurzemes vārds”

Paziņojums par paredzētās darbības - SIA "HIDROLATS ČL" čuguna izstrādājumu ražošanas apjomu palielināšana sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: čuguna izstrādājumu ražošanas palielināšanas līdz 18 144 t/gadā (72 t/dnn).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA "HIDROLATS ČL", reģ.Nr. 42103031806.

Paredzētās darbības norises vieta: Liepājā, Brīvības ielā 103 (kadastra Nr. 1700 022 0081).

Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 14.05.2018.

Paredzētās darbības apraksts: Uzņēmums SIA „Hidrolats ČL” nodarbojas ar čuguna izstrādājumu ražošanu, B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. LI13IB0020 ietvaros. Atļaujā norādītais saražotais čuguna izstrādājumu daudzums ir 7200 t/gadā. Kā izejviela čuguna izstrādājumu ražošanai tiek izmantoti tērauda (OXI) metāllūžņi un čuguna metāllūžņi (kods 191202). Uzņēmums plāno palielināt čuguna izstrādājumu ražošanu līdz 18 144 t/gadā (72 t/dnn). Lai saražotu šo čuguna daudzumu nepieciešams izmantot 25 587 tonnas metāllūžņu gadā.

Iegūt informāciju par paredzēto darbību var Liepājas pilsētas pašvaldībā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00., kā arī tīmekļa vietnē: http://www.enviro.lv.

Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana notiks līdz 21. augustam.

Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt VPVB, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālr. 67321173, (http://www.vpvb.gov.lv/), e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv vai info@hidrolats.com līdz 2018. gada 21. augustam.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks uzņēmuma pārvaldes ēkā, Brīvības ielā 103, Liepājā, 2018. gada 14. augustā plkst.17.00.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu publicēts laikrakstā “Kurzemes vārds”, 2018. gada 1. augustā.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.08.2018