lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par sabiedrības informēšanu par Baltijas atomelektrostacijas būvniecības Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

-
2011.gada 27.janvārī, plkst. 9:30, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409.telpā Peldu ielā 25, Rīgā notiks sabiedrības informēšana par Baltijas atomelektrostacijas būvniecības Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Sabiedrības informēšanas laikā Krievijas Federācijas pārstāvji informēs par plānoto darbību un veiktā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. 

Lai arī Krievijas Federācija nav ratificējusi Espoo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, kas paredz veikt konsultācijas kaimiņvalstīs gadījumos, kad iespējama pārrobežu ietekme uz vidi, Krievijas puse ir laipni piekritusi sniegt informāciju par plānoto darbību. Informācija par plānotās Baltijas atomelektrostacijas būvniecību sabiedrībai tika sniegta 2009.gada rudenī, bet iespēja  iepazīties ar izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu bija 2010.gada februārī.

2010.gadā Krievijas puse sniedza atbildes uz Latvijas nosūtītajiem jautājumiem: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn

Ar Krievijas Federācijas 2011.gada janvārī iesniegto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (krievu valodā) un ziņojuma kopsavilkumu (latviešu un krievu valodā) var iepazīties:
- Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā;
- kā arī internetā Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv.  

Visus jautājumus par plānoto darbību, tās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un kopsavilkumu varēs uzdot 27.janvāra sanāksmes laikā.

17.01.2011