lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par smilts - grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē "Blomi" nekustamajā īpašumā "Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

...

Paziņojums par IVN aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta:

Smilts - grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne "Blomi" nekustamajā īpašumā "Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.

Paredzētās darbības ierosinātāja:

SIA “Apse KL”, reģ.nr. 40003443931, juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084, tālrunis: +37129113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.

Ziņojuma nosaukums: "Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā "Blomi” Inčukalna novadā”.

Lēmuma par IVN piemērošanu datums un Ziņojuma sagatavošanas datums:

Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.295.

Ziņojums sagatavots 2018.gada 1.augustā.

Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 18.decembra vēstulei Nr.5-01/1302 ziņojums precizēts un aktuālā ziņojuma redakcija Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2019.gada 7.februārī.

Ziņojuma sagatavotāja:

SIA "Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.

Iepazīties ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu iespējams: SIA “Ģeo eko risinājumi” tīmekļa vietnē https://www.geoekorisinajumi.lv/aktuali/

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.02.2019