lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Rīgas brīvostas flote” paredzētās darbības - ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanas Rīgā - ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2019.gada 4.jūnijā laikrakstā “Diena” Nr. 106 (8102)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 12. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/5 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Rīgas brīvostas flote” plānotajai ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanai Rīgā, Daugavgrīvas šosejā zemes vienībās b/n ar kadastra Nr. 0100 098 2043 un 0100 098 0027.


Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Rīgas brīvostas flote” (Reģ. Nr. 40103321893, adrese: Kundziņsalas iela 3, 36. līnija, Rīga, LV-1005).

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt iekārtu ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādei ar jaudu vismaz 10 t/dienā.

Šī gada 19. jūnijā Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā (Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā) plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Rīgas domas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (adrese: Kungu ielā 7/9, Rīgā, LV-1050 un Eduarda Smiļģa ielā 46 Rīgā, LV-1002) darba laikā;

2) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 25. jūnijam. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.06.2019