lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “CATALS” paredzētās darbības - izlietoto katalizatoru apstrādes, nodrošinot to sastāvā esošo metālu, piemēram, vanādija, atgūšanu ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikraksta “Kurzemes vārds” 25.06.2019. Nr. 120 (8454).


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 18. aprīlī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “CATALS” plānotajai izlietoto katalizatoru apstrādei, nodrošinot to sastāvā esošo metālu, piemēram, vanādija atgūšanu. Darbību plānots īstenot Grobiņas novada, Grobiņas pagasta “Ķīvītēs” (kadastra Nr. 64600040421).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “CATALS” (Reģ. Nr. 42403045491, adrese: Sērenes iela 30, Rīga, LV – 1058).

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzstādīt iekārtu izlietoto naftas pārstrādes katalizatoru termiskai apstrādei, plānotā jauda gadā līdz 24 000 t..

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 5. jūlijā plkst. 17:00 SIA “Liepājas RAS” zālē "Ķīvītes", Grobiņas pagastā. Sanāksmes dalībniekiem tiks nodrošināts transports no Grobiņas novada domes plkst. 16:30 un atpakaļ pēc sanāksmes, lai pieteiktos lūdzam līdz 3. jūlijam zvanīt uz tālruņa numuru 26174731.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Grobiņas novada domē (adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430) darba laikā;

2) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. jūlijam. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.06.2019