lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “eVan Group” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas (2019. gada maijs) papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

..

Paziņojums par SIA “eVan Group” ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās redakcijas (2019. gada maijs) papildinājumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrāde un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšana Liepājā.

Paredzētās darbības vieta: Kapsēdes iela 3A, Liepāja (kadastra nr. 1700 015 0016) vai Kapsēdes iela 9/15, Liepāja (kadastra nr. 1700 015 0018).

Ierosinātājs: SIA “eVan Group”, reģ. Nr. 40203070197, adrese: Eksporta iela 10 - 120, Rīga, LV – 1045.

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2017. gada 6. oktobrī, IVN programma izsniegta 2017. gada 29. decembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2018. gada augustā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2018. gada 17. augusta līdz 17. septembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018. gada 30. augustā plkst. 17:00 Liepājas reģionālajā vides pārvaldē. Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2018. gada 10. oktobrī. Vides pārraudzības valsts biroja komentāri saņemti 2018. gada 21. decembrī, 2019. gada 1. aprīlī, 2019. gada 9. maijā, 2019. gada 26. jūlijā.

Papildinājumi IVN ziņojuma aktuālajā redakcijā (2019. gada maijs) iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 20. augustā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.08.2019