lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu “Urgasgali” (kadastra Nr. 66760110013), “Līcīši” (kadastra Nr. 66760160122), “Kalnennes-2” (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), “Pelči” (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), “Līči” (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par AS "Skulte LNG Terminal" paredzēti darbību. Publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 29.novembra numurā Nr.241

AS Skulte LNG Terminal paziņojums par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 11.novembra Nr.228 publicētajā paziņojumā Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu "Urgasgali" (kadastra Nr. 66760110013), "Līcīši" (kadastra Nr. 66760160122), "Kalnennes-2" (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), "Pelči" (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), "Līči" (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par paredzētās darbības (Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība) ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu rakstisko priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2019.gada 3.decembrim.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums (Publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 11.novembra numurā Nr.228)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 29.11.2019