lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA "LAMAT VZ" smilts un kūdras ieguves atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2020.gada 3.janvārī laikraksta "Rīgas apriņķa avīze" numurā Nr.1 (9017)

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: smilts un kūdras ieguve atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA "LAMAT VZ" (reģ. Nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, tālrunis: +371 29343131)

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.38 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi” Salaspils pagasta Salaspils novadā.

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums:  “Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā”, 2019.gada 20.decembris

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949, Rīga, Olīvu iela 9, LV-1004)

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta

2020.gada 14. janvārī Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī plkst. 17:30

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

  • darba laikā Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169;
  • interneta mājas lapā www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 3.februārim

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.01.2020