lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu SIA „Baltic Pork” paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūvei Lauberes pagastā, Ogres novadā un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

“Publicēts 2020. gada 8. aprīlī pārnovadu laikrakstā “Ogres Vēstis Visiem” Nr. 28 (1016)”

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 12. decembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūvei Lauberes pagastā, Ogres novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Baltic Pork” (reģ. Nr. 40003486540, juridiskā adrese: „Krastmalas”, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV 2154).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota esošā cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” (zemes vienība ar kadastra Nr. 74600020119) pārbūve, palielinot nobarojamo cūku turēšanas vietu skaitu līdz 30 000 vietām. Paredzētās darbības ietvaros netiek plānota esošā kompleksa teritorijas paplašināšana.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 20. līdz 24. aprīlim. Tīmekļa vietnēs www.environment.lv un www.ogresnovads.lv 20. aprīlī līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kur būs pieejama videoprezentācija un e-pasta adrese, uz kuru varēs sūtīt jautājumus. Atbildes uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību tiks sniegtas līdz 24. aprīļa plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.ogresnovads.lv;

2) tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/jaunumi.

“Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 28. aprīlim.”


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.04.2020