lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves atradnē “Pope IV – Rinda” Ances pagastā Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā "Ventas Balss" 2012.gada 27.februārī

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu smilts, smilts-grants atradne "Pope IV-Rinda", Ances pagastā, Ventspils novadā.

Ierosinātājs: AS "Latvijas Valsts Meži", Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies 2012. gada 15. martā Ances pagasta kultūras namā pulksten 12:00, „Ausmas”, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, LV 3612.

Iesniegumus, viedokļus vai priekšlikumus līdz 2012. gada 22. martam lūdzam iesniegt rakstiskā formā Ances pagasta padomē adresējot tos SIA "Latgranīts", vai Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV - 1045

Ziņojuma sagatavotājs:

SIA "LatGranīts", adrese: Domes iela 3, Līvāni, LV-5316.

http://www.latgranits.lv/pope_ivn/

01.03.2012