lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” paredzētās darbības - infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020.gadam, kas plānoti Mārupes novadā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijā

ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā "Diena" 2013.gada 30.jūlijā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 12.jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr.8-01/856 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020.gadam, kas plānoti Mārupes novadā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijā (zemes vienības kadastra Nr. 8076 002 0007) un tās apkārtne.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” (Reģ. Nr. 40003028055, adrese: „Lidosta „Rīga” 10/1”, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1053).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānotas šādas darbības:

Perona rekonstrukcija;

Manevrēšanas ceļu C un G renovācija;

Termināļa paplašināšana;

Lidlauka attīstība;

Atbalstošās infrastruktūras attīstība;

Jaunas šķeldu katlu mājas būvniecība.

Lielākā daļa darbību tiks veiktas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80760020007. Apkalpojošā ceļa un lidostas perimetra žoga būvniecība plānota zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 80760020007, 80760060142, 80760060146, 80760020014, 01000822560, 01000820579.

Š.g. 13.augustā Mārupes novada kultūras nama zālē (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads) plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Mārupes novada domē (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads) un Rīgas pašvaldības Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā (adrese: Rīga Eduarda Smiļģa iela 46) darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 20.augustam. 

31.07.2013